Информации

London College of COMMUNICATION
London College of COMMUNICATION

Агенцијата AaД организира курсеви за усовршување на креативните способности во областа на уметноста, архитектурата и дизајнот и овозможува:

 

* курсеви за подготовка за ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КРЕАТИВНИ УНИВЕРЗИТЕТИ

Стручна  помош на креативните студенти  и учениците од нашиот регион соодветно да аплицираат и да започнат или да продолжат со студирање на универзитетите во странство.

Ниво 1. 2. 3.

* курсеви за подготовка за ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ВРАБОТУВАЊА во креативни индустрии

Стручна помош на креативни професионалци во потготвување на апликации за започнување на кариера во странство.

Ниво 4.

 

* курсеви за ИНДИВИДУАЛЕН КРЕАТИВЕН развој

Специјализиран курс за усовршување на креативната работа или подобрување на личната презентација до високи (професионални) стандарди.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: