4. Професионални ангажмани

Страна од дизајнерско портфолио
Страна од дизајнерско портфолио

Ниво

Курсеви за подготовка на апликации за професионален ангажмани 

Овој курс е погоден за луѓето кои веќе работат во креативните индустрии, но сакаат да аплицираат за подобра позиција или за работа во странство. Овој курс исто така може да биде погоден и за дипломците (со BA или МА), кои сакаат да ја започнат професионална кариера во странство.

Курсот овозможува:

*  Стручна помош, планирање и финализирање при подготвување потребен број на креативни проекти, кои ќе бидат претставени во портфолиото

* Помош и насока во подготовката на дигитално и печатено портфолио.

*  Развој на вербалните способности за презентација на портфолиото.

*  Помош и насока во подготовката на персонален блог или личен веб-сајт.

*  Стручна помош и насочување и Советување при пишување пријава (cover letter), биографија, CV и други описни материјали.

*  Насочување и Советување при пишување онлајн апликација.

Писмо за препорака (reference letter) од страна на АаД Агенција (во случаи на постигнати 8,5 бодови)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: