3. Постдипломски студии

 
Poli Moda
Poli Moda

Ниво 3

Курсеви за подготовка за аплицирање на постдипломски студии (МA)

 

Курсот е наменет за стручно дооформување на кандидатите кои веќе имаат дипломирано (BA degree) и претпочитаат нивната понатамошена едукација да ја продолжат на постдипломски студии (МА) во областа на уметноста, архитектурата или дизајнот во странство.

За кандидатите заинтересирани за аплицирање и отпочнување на Универзитетски студии оваа академска година, би го препорачале поскоро аплицирање на АаД курсевите.

Курсот овозмоува:

*  Советување при избор на универзитет/и најсоодветни за кандидатот.

*  Стручна помош, планирање и финализирање при подготвување потребен број на креативни проекти, кои ќе бидат претставени во портфолиото.

* Помош и насока во подготовката на дигитално и печатено портфолио и подготовката на sketchbooks.

*  Развој на вербалните способности за презентација на портфолиото.

*  Помош и насока во подготовката на персонален блог или личен веб сајт.

*  Стручна помош, насочување и советување при пишување биографија, CV и други описни материјали.

*  Насочување и советување при пишување онлајн МA апликација и мотивационо писмо.

Писмо за препорака (reference letter) од страна на АаД Агенција (во случај на постигнати 8,5 бодови).

*  Давање Лична препорака (во случај  кога кандидатот достигнува исклучително квалитетни резултати 10.0 бодови). Предавач од агенцијата АаД ќе воспостави контакт со соодветната институција со цел кандидатот да добие предност.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: