СТИПЕНДИРАЊЕ

АаД Агенција доделува стипендии кои целосно или делумно ги покрива цените на курсевите.

Ние ги објавуваме информациите за стипендиите на:

Facebook
АаД Агенција Facebook страна

Постерите со соодветни информации можат да се видат на огласните табли на следните високо образовни институции:

Архитектонски Факултет на УКИМ -Скопје
Архитектонски Факултет на УКИМ -Скопје
American College, Skopje
American College, Skopje
Факултет за ликовни уметности, Сули ан ФЛУ, Педагошка Академија
Факултет за ликовни уметности, Сули ан
ФЛУ, Педагошка Академија
НУБ ,, Св. Климент Охридски "- Скопје
НУБ ,, Св. Климент Охридски “- Скопје
ФОН Универзитет, Скопје
ФОН Универзитет, Скопје
Универзитет на Југоисточна Европа -Скопје
Универзитет на Југоисточна Европа -Скопје
Европски универзитет -Скопје
Европски универзитет -Скопје
Универзитет Гоце Делчев -Штип
Универзитет Гоце Делчев -Штип

Потоа постерите можете да ги најдете и во селектирани средни училишта:

NOVA High School
NOVA High School
,,Лазар Личеноски " - средно училиште за ликовна уметност и дизајн
,,Лазар Личеноски ” – средно училиште за ликовна уметност и дизајн
Средно училиште на град Скопје "Јосип Броз Тито", Скопје
Средно училиште на град Скопје “Јосип Броз Тито”, Скопје

… и низ Старата скопска чаршија (La Kanja, Menada и други)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: