ПРИЈАВА

Курсевите започнуваат од почеток на 2014 година. Рокот за пријавување не е ограничен. 

Пополнете ја пријавата од овој линк (ако не се појавува пријавата под овој текст) или од испечатениот каталог.

AaD prijava 2014

Пратете ја на емаил или по писмо, на една од следните адреси:

Е-mail: aadagencija@gmail.com
Адреса: АаД Агенција, Ѓорѓи Пешков 6 (прв кат), 1000 Скопје.
По поднесувањето на пријавата, со кандидатот се спроведува соодветно интервју, со еден од надлежните предавачи. По интервјуто, примените кандидати добиваат повратно писмо/емаил со изјава за примање *1.

 

_______

*  Напомена: Курсот на агенцијата АаД на сите кандидати им дава можност за стручно насочување и едуцирање согласно наведеното, но не може да гарантитра за уписот на посакуваниот универзитет во странство ниту за прием на определено работно место.

* 1  Агенцијата АаД го задржува правото да не прифати потенцијални кандидати, кои ќе покажат послаби резултати на интервјуто и можат да имаат помали шанси да бидат примени на посакуваниот  универзитет/ работно место, или не постои можност за поодобрување на креативните способности на кандидатот. Со други зборови, ако се оцени дека поединецот нема да имаат корист од курсот, предавачот го задржува правото да го извести кандидатот за тоа.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: